AšLietuvai pareigos

 • idėjų rinkimas “pincetu“.
  • AL neberenka idėjų masiniu būdu, nes ir taip jų AL bazėje yra perteklius idėjų. Idėjas masiškai renka AL partneriai. Dabartiniame etape AL renka tik pavienes kokybiškas idėjas naudodama ypatingus “pincetinius“ metodus. Dauguma naujų masiškai siūlomų idėjų mums jau žinomos, nes atsikartoja mūsų duomenų bazėje;
 • analizuoja, apdoroja, grynina idėjas;
 • Idėjų generavimas. Naudojant 100 euristinių kreatyvinių metodų kuria naujas originialias idėjas,
 • įvairiais skerspjūviais tiria Lietuvos būklę (tam tarpe tiria lietuvių nacionalinį charakterį) ir stebi kolegų daromus tyrimus;
 • idėjų aptarimas, diskusijos, debatai, aptaria-diskutuoja viešose grupėse;
 • keturis kartus per metus viešina geriausius sprendimus (2009-2017 viešino apie 32 kartus). Iki šiol daugiausiai viešinome valstybės institucijoms ir specialistams, bet ruošiame viešinimą ir plačiai visuomenei;
 • lobistika bei rekomendacijų valdžios institucijoms, visuomenei, kitoms organizacijoms viešinimas, prezentavimas, skelbimas spaudoje, viešųjų ryšių kampanijos;
 • galimybių studijos ir įgyvendinimo planavimas
 • prototipai, pilotiniai projektai,
 • startupai
 • vykdymo delegavimas (ir stebėsena). Mūsų pareiga – ieškoti įgyvendintojų (deleguoti);
 • daro daugybę bandymų inicijuoti idėjų įgyvendinimą. pilnas įgyvendinimas (retais atvejais)
 • kelios iš idėjų jau veikia gyvenime.
Reklama