Taksonomija, tvarkų tvarka, Gyvybės Medis ir kt

[ AKA: Taksonomija arba Gyvybės Medis – pamatas naujai lietuvių pasaulėžiūrai ]

1 dalis

Norint įgyvendinti kokį nors sumanymą ar projektą, materializuoti kokią nors idėja, pasiekti tikslą, nuo nulio sukurti – perkurti organizaciją arba valstybę, būtina visus veiksmus daryti tam tikru nuosekliu žingsniniu-pakopiniu eiliškumu.

Jeigu bent vienas žingsnis peršokamas – tikslą pasiekti bus sunku arba net neįmanoma. Praleisti žingsnį – tai lyg nutraukti bent vieną grandį grandinėje ir visa grandinė nutrūksta, prarandą prasmę. Pvz jeigu vaikas neišmoks raidžių A ir M jis negalės pakviesti mamos.

Jei sumanymas nesudėtingas arba buitinio lygio – žingsnių arba dalių mažai. Jei tai valstybė ar kosminis skryžio į Marsą projektas – žingsnių arba dalių daug.

Lietuvos atveju mums svarbus tvarkų tvarkos atvejis yra nuoseklumas:

 1. Lietuvos vizija,
 2. Lietuvos misija,
 3. Lietuvos vertybės,
 4. Lietuvos tikslai,
 5. Lietuvos strategijos.

Šie punktai reikalauja daugiausiai išminties, proto, intelektinių-mentalinių pastangų, žinojimo, sąmoningumo, vaizduotės, fantazijos ir kūrybingumo.

Šie punktai Lietuvoje kuriami labai silpnai, nenuosekliai, peršokant, praleidžiant, neprofesionaliai, tik imituojant arba išvis nekuriami. Tai todėl, kad Lietuva neturi tokios istorinės patirties, tradicijos, nevaldė pati savęs dešimtmečius, o buvo valdoma iš kitos valstybės.

Šie punktai Lietuvoje praleidžiami todėl, kad valstybėje trūksta kolektyvinių intelektinių pajėgumų.

O tolesni punktai – detalūs planai, personalas, komunikacija, finansai ir t.t. Lietuvoje kuriami ir vykdomi pakankamai gerai.

Labai panašus dalykas yra https://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_taxonomy

2 dalis: Plačiau apie tvarkų tvarką arba taksonomiją

Lyginant daug panašių sekų taikomų skirtingose srityse, galima surasti aukštesnio lygio seką, kurią vadiname Tvarkų Tvarka arba taksonomija.

Taksonomija yra principas bet kokios betvarkės ar chaoso sutvarkymui.

Idealas tvarkų tvarkos pavyzdys yra stuburas žmogaus organizme, nes jame nerviniai laidai suorganizuoti tam tikru hierarchiniu būdu ir jei bent vienas slankstelis pažeistas (neduok Dieve) – žmogus tampa neįgaliu.

Taip pat ir profesionaliai kuriant bet kokį politinį ar valstybinį darinį būtinas toks taksonominis eiliškumas. Galimi variantai:

 • Teleskopas arba teleskopinė meškerė. Sutrauktoje formoje jis atitinka startinį taksonomijos elementą, pvz viziją arba gilę-sėklą. O išskleistas jis atitinka visą pilną taksonomiją iš daug dalių arba  tai gilė išaugusi į ąžuolą. Taigi pirmoji dalis yra pati svarbiausia: vizija arba gilė, nes joje slypi viskas suspausta sukoncentruota froma
 • Žmogaus organizmas
 • Sėkla ir augalas
 • Klasikinė valstybinė arba korporatyvinė seka: vizija, misija, vertybės, strategija ir kt
 • Kurginian schema
 • Projektų valdymo klasikinė seka
 • Administracinė skalė, Hubbard versija :1,2,3,4,5,6,7,8…
 • UDC universali dešimtainė klasifikacija taip pat yra taksonominis eliškumas. Jis netinka projektų vadybai, bet yra analogas, kurį verta panagrinėti lyginant su kitomis sekomis
 • Skaičiai 1-10
 • Raidės-raidynas A-Z
 • Mitologinis Gyvybės Medis – įdomiausias ir svarbiausias taksonomijos atvejis.
 • Kunstenmacher knyga Simplify your life arba Supaprastink savo gyvenimą paskaoja kaip pradedant nuo fizinių daiktų, dokumentų, pinigų, sveikatosir santykių sutvarkymo prieiti prie minčių valdymo. Japonė Marie Kondo paskoja kaip susitvarkyti su daiktais buitje naudojant panašius principus
 • Biologijoje gyvų būtybių klasifikavimui

Daugiau https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy

Yra keli gyvenimiški pavyzdžiai, kuriais galima paaiškinti taksonomiją arba tvarkų tvarką

Vizija, misija, vertybės (+etika) ir strategija (bei veiksmų planas) turi būti nuosekliai sukuriami vienas po kito prieš realiai atrenkant bei organizuojant žmones. Valdyme-vadyboje-menedžmente egzistuoja tam tikrų NUOSEKLIŲ VEIKSMŲ SEKOS taisyklė. Kuo daugiau žmonių bandoma suvaldyti – tuo šis klausimas yra svarbesnis. Jei veiksmai daromi nenuosekliai – veikla anksčiau vėliau sustoja ir arba reikia grįžti ir lopyti arba apskritai pradėti nuo nulio. Nedarant tokių ar panašių nuoseklių žingsnių tenka viską stabdyti ir vėl daryti per nauja. Namą būtina pradėti nuo brėžinio, o po to statyti pamatus, sienas ir stogą. Žiūrint plačiau tokia nuosekli seka yra klasika, turinti įvairius pavadinimus ir atitikmenis: administracinė skalė ir taksonomija yra vieni svarbiausių. Tai naudojama vadyboje ir projektų vadyboje. Kuo didesnis žmonių skaičius įtraukiamas- tuo šis nuoseklumas yra lemtingesnis. Deja daugumai žmonių trūksta kompetencijos ir kantrybės daryti šiuos nuoseklius veiksmus, todėl turime dešimtis nekokybiškų neefektyvių partijų, judėjimų ir organizacijų, kurios nesugeba sustabdyti tautos nykimo. Bent viena nuosekliai veikianti ir planuojanti grupė turi šansus pasiekti rezultatus.


3 dalis: Taksonominis “gyvybės medis“ –  pamatas ir naujai lietuvių vertybių sistemai bei pasaulėžiūrai

Pats įdomiausias istorijoje taksonomijos pavyzdys yra mitologinis Gyvybės Medžio simbolis.

Taksonomiją arba tvarkų tvarką galima atrasti žmogaus organizme ir žmogaus charakterio savybėse.

Tyrinėjant lietuivų nacionalinio charakterio taksonomiją galima lietuvių charakterio savybes išdėlioti pagal penkių norų-poreikių (Maslow/NRNHY) schemą

Lietuvių pasaulėžiūroje, charakteryje ir mentalintete yra visa lietuvių problemų ir galimybių šaknis, nes pasaulėžiūra formuoja ir palaiko lietuviškumo stuburą. Pasaulėžiūra perduoda giliausią gyvenimo išmintį, palaiko tautos kalbą ir mąstymą.

Priklausomai nuo to – kokia pasaulėžiūros būklė, kokybė, tvarkingumas – nuo to priklauso visa kita tautoje.

Galima turėti namuose puikią skalbimo mašiną, bet jei pasimetė jos instrukcija – skalbimo mašina tampa brangia neveikiančia vietą užimančia “plyta“.

Tačiau jei tyrinėti pačią pasaulėžiūros sandarą ir kokybę – aiškėja ir ryškėja problemos šaknis.

Lyginant daugybę pasaulio pasaulėžiūrų, aiškėja bendras vardiklis tarp jų. Visos jos turi tam tikrą giluminį taksonominį stuburą, kurį mitologai vadina gyvybės medžiu. Jis yra visose pasaulio pasaulėžiūrose ir kultūrose  viena ar kita forma.

Gyvybės medis yra abstrahuotas simbolinis atitikmuo gyvybinės energijos tekėjimo žmogaus arba gyvos būtybės viduje. Jo pagrindu sukonstruotas visas žmogaus organizmas.

Gyvybės medžių simboliai yra ir lietuvių pasaulėžiūroje ir kultūroje. Jie ir yra raktai į viską.

Mitologiniai gyvybės medžiai yra tas pat kas šiuolaikinės taksonominės schemos.

Lietuviai senokai pametę šias žinias apie Gyvybės Medį. Tuo tarpu kinai, žydai ir indai turi labai stiprias žinias apie Gyvybės Medį savo pasaulėžiūrose. Todėl jie klesti ir nenyska, jų tautos ir šalys laikosi tūkstančius metų.

Visa lietuvių pasaulėžiūra yra suskilusi į fragmentus, seniai neprižiūrima, netvarkoma, nereformuojama, nenaujinama.  To rezultatas yra ir didžiuliai lietuvių tarpusavio nesutarimai visose gyvenimo srityse.

Jei lietuviai pilnai atgaivintų mokymą apie Gyvybės Medį, jei jo pagrindu sutvarkytų tikybą, suklijuotų jos fragmentus į aiškią sistemą, užpildytų didžiules trūkstamas tikybos žinių spragas, atgaivintų vaikų mokymą šių žinių pagrindu – tada tauta atsikeltų.

Tada tokie dalykai kaip šokiai, dainos, papročiai ir tradicijos, kalendorinės šventės ir t.t atsistos į vietas.

Gyvybės Medžio mokymas yra mokymas apie pačią gyvybę. Nuo šios instrukcijos išmanymo priklauso ir žmogaus ir visos tautos gyvastingumas.

Gyvybės Medžio atitikmuo yra tvarka, sistema(tika), taksonomija, eiliškumas, hierarchija, harmonijos principai. Jos pagrindu sudaroma abėcelė ir skaičiai.

Tikėjimą saugančios tautos vertina ir perduoda šią temą vėlesnėms kartoms, o ateistinės tautos greitai praranda šį pagrindą ir jų laukia išnykimas. Kitaip sakant lietuviai nyksta todėl, kad tapo ateistais, bedieviais, praradę patį svarbiausią gyvenimo pagrindą ir tikslą.

Gyvybės Medžio išmanymas ir yra žinojimo viršūnė arba Išmintis didžiąja prasme.

4 dalis. Papildymas komentaras chate AL aktyvas 2017

esant TOTALIAI BETVARKEI (buityje, biologinėse rūšyse, dokumentuose, failuose, valstybeje, visuomenėje ir tt) geriausias būdas nedelsiant susigaudyti ir įsivesti tvarką yra pasidaryti kažkokią reliatyvią LENTYNĖLIŲ ARBA RŪŠIAVIMO SISTEMĄ.

Daug kartų įsivedinėjusieji tvarką skirtingose srityse sukūrė arba atrado taksonomijas. Lentynėlių reikia tiek kiek sudėtingas chaosas arba kiek daug skritingų nerūšiuotų objektų.

SVARBUS MOMENTAS: lyginant įvairias taksonomijas skirtas visai skirtingiems tikslamas paaiškėja, kad yra BENDRA UNIVERSALI TAKSONOMIJA, kuri tinka daug kam. Ir jos geriausias modelis yra gyvas stuburinio žinduolio organizmas ir dar konkrečiau – stuburas ir nervų sistema. Nes stuburiniai žinduoliai ir ypač – žmonės – yra aukščiausio sudėtingumo objektai gamtoje ir jie veikia tobulai. Ši sistema gyvo organizmo viduje nuo seniausių laikų vadinama Gyvybės Medžiu, nes energija žmoguje teka labai panašiai kaip medyje, kaip augalo viduje.

SVARBU: Taksonomija – tai tiltas tarp abstrahuoto mitologinio Gyvybės Medžio ir praktinio įgyvendinimo veiksmų plano !!! Tai konkretūs žingsniai kaip ir ką daryti nuosekliai neišradinėjant dviračio

Reklama