Ugdymo sąvokų apibrėžimai

  • Švietimas – tik teoriniu žinių SKLEIDIMAS. Priskirtini prie švietimo terminai – propaganda, propaguoti. Galime skleisti žinias, bet taip nieko ir neišmokyti.

  • Mokymas – NAUJŲ, dar neturėtų įgūdžių (dvasinių ir fizinių) DIEGIMAS . Praktinis žinių panaudojimas.

  • Lavinimas – jau TURIMŲ įgūdžių ir gebėjimų tolesnis įtvirtinimas ir VYSTYMAS.

  • Auklėjimas – yra asmenybės moralinių, socialinių bei dvasinių savybių diegimas ir vystymas.

  • Ugdymą sudaro visų aukščiau išvardintų veiklų suma, kai visos dalys yra darnoje.

Reklama

Karaliaus didybė – gausi tauta;
be tautos valdovas yra niekas.
Pat 14:28

%d bloggers like this: