Atrinktos naujienos ir …

 • 2016 08 18 intensyviai tobuliname Lietuvos viziją 2070 (šveicarišką)luxurious-city-of-lausanne-flag-throwing1
 • 2016 07 01 Praktinių AL projektų nuo 2009 sąrašas ir video pristatymas iš Londono
 • 2016 03 26 idėja startuoti konkursą “Vizija-misija-vertybės-tikslai-strategijos”
 • 2015 lapkrityje daromi svarbūs sprendimai dėl kelių svarbiausių veiklų
 • Nuo 2015 – naujas 4-tas kokybinis etapas sprendžiant Lietuvos išlikimo galvosūkį. Daugiau
 • 2015 metų pradžioje pasikeitė organizacijos vadovybė
 • Keičiama organizacijos misija iš anksčiau buvusio pilietinio judėjimo į protų centrą (think tank). Bent dabartiniame etape pilietinio judėjimo funkcija taps antraeile, o ateityje matysim.
 • Daromas pilnas organizacijos koncepcijos permąstymas ir perkūrimas. Kartu kuriamas strateginis vizijos-misijos-tikslų dokumentas su siekiu organizaciją atgaivinti ir padaryti efektyvią.
 • Daroma peržiūra (auditas) visų iki šiol sukauptų organizacijos resursų (dokumentų, idėjų, ryšių, susitarimų, infrastruktūros ir kt.).
 • Pertvarkomi internetiniai puslapiai, todėl bus matoma tik ribota tinklapio medžiagos dalis. Be to dalį medžiagos ketiname apmokestinti (prenumerata), dalis liks nemokama.
 • Pilnai perrenkamas personalas (komanda). Tuo pačiu ir FB grupė jau reorganizuojama paliekant joje tik motyvuotus narius, o naujus kviečiant tik per rekomendacijas. Grupėje bus skelbiami išimtinai tik su “AšLietuvai” veikla tampriai susiję teminiai pranešimai (siūlymai, idėjos, sprendimai, vizijos ir kt.) Skelbiantys nesusijusias temas bus iškart šalinami.

…naujausi pranešimai

 • Rekomendacijos PLB Pasaulio Lietuvių Bendruomenei 2016 - Būtina stipriai atnaujinti Lietuvių Chartiją, ji turi reaguoti į šiandieninius istorinius iššūkius. Preambulėje pirmais punktais įvesti įkvepiančią lietuvių ilgalaikę ateities viziją, globalią misiją, aprašyti (sukurti) vertybių sistemą, aprašyti kas yra lietuvis (savęs pažinimas), glaustai aprašyti lietuvių didžiausių istorinių klaidų sprendimus
 • e-Balsavimas už ir prieš - http://www.balsavimas.lt http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/elektroninio-balsavimo-ideja-grizta/180297 http://lzinios.lt/lzinios/Pasaulis/ekspertai-rekomenduoja-estijai-atsisakyti-balsavimo-internetu/179514 http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/linas-kojala-balsavimas-internetu-nei-lietuva-nei-pasaulis-tam-tinkamai-nepasiruose-18-465135 http://www.vrk.lt/documents/10180/556540/Balsavimas+internetu.pdf/a5247fe6-d96e-437d-8135-5db76da1f66f http://www.delfi.lt/archive/e-balsavimas-rizikos-ir-estijos-bei-belgijos-pavyzdziai.d?id=59604091  
 • Lietuvos vizija, misija ir vertybės 2016 06 01 - VIZIJA pagal jos paskirtį turi įkvėpti kritinę masę žmonių. Kitais žodžiais vizija yra svajonė, siekiamybė arba tam tikras laimingo idealaus gyvenimo vaizdinys. Teisingai suformuluota vizija skėtiniu būdu aprėpia ir apjungia visas skirtingas visuomenės interesų grupes. Teisingai suformuluota vizija tampa energijos
 • Kaip atrodo lietuviai užsieniečių akimis: išskyrė keletą būdingiausių bruožų. Delfi - Adresas http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=71156216 Kaip atrodo lietuviai užsieniečių akimis: išskyrė keletą būdingiausių bruožų (108) Barbora Grigaliūnaitė, “Tiesa” 2016 m. gegužės 2 d. 19:40 Nesvarbu, ar gyvename Lietuvoje, ar užsienyje, apie savo gimtąją Lietuvą nuomonę turime kiekvienas. Vieni gimtinę keikia, kiti, ypač išvykę į
 • AL komentaras Mariaus Kundroto pranešimui apie išsivaikščiojimą. v2.0 - Mariaus Kundroto pranešimas čia Pataisytas tekstas, versija 2.0 Pažįstamas užsienietis technologijų profesionalas yra pasakęs: “spręsdamas sudėtingas problemas stengiuosi eiti kiek tik galiu giliau (arba aukščiau) ieškodamas problemos priežasties. Ir tik po daugelio bandymų įsitikinęs, kad giliau jau nebeįmanoma nueiti –
 • 2015 biržely atrasta Lietuvos atieties vizija ARCHYVINIS - PERKELTA ČIA https://aslietuvai.org/sveicarija-kaip-lietuvos-siekiamybe-arba-ateities-vizija/
 • Apsaugota: Atsakymas J.K. dėl AL veiklos 2016 - Šis turinys yra apsaugotas slaptažodžiu. Norėdami jį peržiūrėti, įveskite slaptažodį: Slaptažodis:
 • Ką manote apie galimą naują ilgalaikę AL iniciatyvą: konkursą su prizų fondu? - Sveiki visi “AšLietuvai” dalininkai, FB grupės nariai, prijaučiantys ir draugai! Gal verta mums, “AšLietuvai”, startuoti Lietuvos ateities vizijos-misijos-vertybių-tikslų-strategijų kūrimo globalų lietuvišką konkursą su priziniu fondu? Panašų, tačiau vien tik vizijos („Padovanok Lietuvai viziją“) konkursą anksčiau organizavo savaitraštis „Atgimimas“, tačiau šis
 • Svarbiausi klausimai į kuriuos lietuvių tauta kol kas neturi atsakymų. V5.0 - Tai dar nėra baigtinis sąrašas, bet tik tarpinė darbinė versija! Šis sąrašas dar pildomas, tačiau klausimų jau susikaupė pakankamai daug, todėl lygiagrečiai jau bandome atsakinėti į šiuos klausimus: Kur einame? Kur eiti? Kokia mūsų tautos misija, vizija, tikslas šiame pasaulyje?
 • Jau turime Lietuvos ateities viziją! ARCHYVINIS - Perkelta čia https://aslietuvai.org/sveicarija-kaip-lietuvos-siekiamybe-arba-ateities-vizija/

Daugiau pranešimų – meniu skyriuje Straipsniai

Karaliaus didybė – gausi tauta;
be tautos valdovas yra niekas.
Pat 14:28